Daratumumab-Darzalex - Janusinfo

Daratumumab (Darzalex)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande daratumumab (Darzalex), 2018-04-19.

Darzalex som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom där tidigare behandling inkluderade en proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling

Kontaktuppgift företag: Janssen

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind