Darvadstrocel (Alofisel)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande darvadstrocel (Alofisel), 2018-06-28.

Alofisel är en allogen stamcellsterapi avsedd för behandling av komplexa perianala fistlar i vuxna  patienter med inaktiv/lindrig Crohns sjukdom, där fistlarna inte svarat tillfredsställande på minst en konventionell eller biologisk behandling.

Kontaktuppgift företag: TiGenix

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 

 

Alofisel är en allogen stamcellsterapi avsedd för behandling av komplexa perianala fistlar i vuxna

 patienter med inaktiv/lindrig Crohns sjukdom, där fistlarna inte svarat tillfredsställande på minst en konventionell eller biologisk behandling.

 

Kontaktuppgift företag: TiGenix


Kontakt: Sofie Alverlind