Dexametason (Ozurdex)

NLT-gruppen har lämnat en rekommendation till landstingen gällande dexametason (Ozurdex) 2014-12-22.

Ozurdex (dexametason) är avsett för behandling av vuxna patienter med makulaödem efter antingen grenocklusion av retinalvenen (BRVO), eller centralocklusion av retinalvenen (CRVO). Ozurdex administreras som ett implantat intraviteralt (i glaskroppen) som engångsdos.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind