Dextrometorfan/kinidin (Nuedexta)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande dextrometorfan/kinidin (Nuedexta), 2018-03-02.

Nuedexta avregistrerades i EU 2016, men förskrivs på licens till patienter med amyotrofisk lateral skleros (ALS). Den godkända indikationen före avregistrering var symptomatisk behandling av pseudobulbär affekt (affektlabilitet) hos vuxna. 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind