Dupilumab (Dupixent)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande dupilumab (Dupixent) 2018-05-29.

Dupilumab (Dupixent) är avsedd för behandling av atopisk dermatit hos vuxna.

 

Kontaktuppgift företag: Sanofi Genzyme

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind