Eculizumab (Soliris)

Eculizumab (Soliris) är indicerat för paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) och atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

Frågor och svar gällande Soliris vid aHUS

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind