Edaravone (Radicut/Radicava)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande edaravone (Radicut/Radicava), 2017-11-17.

Edaravone är avsett för behandling av amyotrofisk lateral skleros.

Edaravone är inte godkänt för marknadsföring i EU.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind