Elbasvir/grazoprevir (Zepatier) - Janusinfo

Elbasvir/grazoprevir (Zepatier)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande elbasvir/grazoprevir (Zepatier), 2017-12-15.

Elbasvir/grazoprevir (Zepatier) är avsett för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna.

Kontaktuppgift företag: MSD

NT-rådets rekommendation gällande samverkansavtal om NS5A resistenstestning

Frågor och svar gällande NT-rådets rekommendation om läkemedel vid hepatit C uppdaterat 2017-04-04

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag. 

 


Kontakt: Sofie Alverlind