Elosulfas alfa (Vimizim)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande elosulfas alfa (Vimizim), 2015-04-22.

Vimizim är avsett för Morquios sjukdom som är en ämnesomsättningssjukdom. Symtomen vid Morquios sjukdom domineras av påverkan på skelettet och komplikationer från nervsystemet.

 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind