Emtricitabin/tenofirvidisoproxil

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen emtricitabin tenofovirdisoproxil 2018-06-11.

Emtricitabin tenofirvidisoproxil är dels avsett för antiretroviral kombinationsterapi vid behandling av hiv-1-infektion och dels för, i kombination med säkert sex, profylax före exponering för att minska risken för sexuellt överförd hiv-1-infektion hos vuxna med hög risk. Den senare indikationen är föremål för nationellt ordnat införande. Emtricitabin tenofirvidisoproxil finns som flera olika generika.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 






Kontakt: Sofie Alverlind