Evolocumab (Repatha) - Janusinfo

Evolocumab (Repatha)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande evolocumab (Repatha), 2017-12-20.

Evolocumab är godkänt för behandling av primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggsbehandling till kostomläggning.

Evolocumab är utsett av NT-rådet för nationellt införande på nivå 1, vilket innebär att en rekommendation till landstingen och ett införandeprotokoll finns tillgängligt.

Kontaktuppgift företag: Amgen

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind