Guanfacin (Intuniv)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande guanfacin (Intuniv) vid ADHD, 2016-05-03.

Guanfacin är avsett för behandling av ADHD hos barn och ungdomar 6-17 år.

Guanfacin är utsett av NT-rådet för nationellt ordnat införande nivå 1, vilket innebär att ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll kommer att utvecklas. Motiveringen till detta är att läkemedlet innebär en ny behandlingsprincip som skiljer sig från nuvarande behandling. Därmed anses det viktigt med en samordnad introduktion i landet.

Kontaktuppgift företag: Shire

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind