HPV vaccination

NLT gruppen lämnade 2011-05-18 en kompletterande rekommendation för hur landstingen kan handlägga vaccination mot Humant papillomvirus (HPV).

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind