Herpes zoster subunit (HZsu) Shingrix

Shingrix är avsedd för prevention av Herpes zoster.

Kontaktuppgift företag:

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind