Ibrutinib (Imbruvica)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande ibrutinib (Imbruvica), 2017-12-28.

Imbruvica som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom. Imbruvica som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med Waldenströms makroglobulinemi som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi. Imbruvica som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och i kombination med bendamustin och rituximab, för behandling av vuxna patienter med KLL som har fått minst en tidigare behandling.

Imbruvica omfattas av läkemedelsförmånerna med begränsning till KLL. Imbruvica vid mantelcellslymfom och Waldenströms makroglobulinemi omfattas av nationellt ordnat införande.

Kontaktuppgift företag: Janssen

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind