Idarucizumab (Praxbind)

Praxbind är indicerat för specifik reversering av dabigatran och är avsett för vuxna patienter behandlade med Pradaxa (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs, inför akut kirurgi eller vid livshotande eller okontrollerad blödning.

Kontaktuppgift företag: Boehringer Ingelheim

 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind