Idebenon (Raxone)

 Idebenon (Raxone) är indicerat för behandling för att minska graden av bestående synnedsättning för patienter > 11 års ålder med Lebers hereditära optikusneuropati (LHON).

Kontaktuppgift företag: Santhera Pharmaceuticals Holding Ltd

 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind