Irinotekan (Onivyde) - Janusinfo

Irinotekan (Onivyde)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande irinotekan (Onivyde) 2018-03-02.

Onivyde är indicerat för behandling av metastaserande adenokarcinom i pankreas, i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) och leukovorin (LV), hos vuxna patienter som progredierat under eller efter en gemcitabinbaserad behandling. Onivyde har nominerats till nationellt ordnat införande av en region.

Kontaktuppgift företag: Shire

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind