Ixazomib-Ninlaro - Janusinfo

Ixazomib (Ninlaro)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande ixazomib (Ninlaro), 2018-05-25.

Ninlaro (ixazomib) är avsett för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som fått minst en tidigare behandling.

Kontaktuppgift företag: Takeda

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind