Kanakinumab (Ilaris)

Kanakinumab har flera indikationer. NT-rådet har lämnat rekommendationer för indikationerna kryopyridinassocierat periodiskt syndrom (CAPS) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA). Kanakinumab är även godkänt för behandling av gikt. 

Kontaktuppgift företag: Novartis

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag. 


Kontakt: Sofie Alverlind