Karfilzomib (Kyprolis) - Janusinfo

Karfilzomib (Kyprolis)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande karfilzomib (Kyprolis), 2017-03-20.

Kyprolis i kombination med antingen lenalidomid och dexametason eller enbart dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.

Kontaktuppgift företag: Amgen

 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind