Lumacaftor/ivacaftor (Orkambi)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande lumakaftor och ivakaftor (Orkambi), 2018-06-29.

Orkambi är godkänt för behandling av cystisk fibros i patienter från 6 år och äldre som är homozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen. 

Kontaktuppgift företag: Vertex

Kontaktuppgift företag: 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind