Lumacaftor/ivacaftor (Orkambi)

Orkambi är godkänt för behandling av cystisk fibros i patienter från 12 år och uppåt som är homozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen. 

Orkambi är föremål för ordnat införande på nivå 1, vilket innebär att ett landstingsgemensamt införandeprotokoll kommer att utvecklas tillsammans med en rekommendation från NT-rådet om användning.

Kontaktuppgift företag: 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind