Lutetium-177 oxodotretoid (Lutathera)

Lutathera är avsett för behandling av inoperabla, progredierande eller metastaserande, väl differentierade (G1 och G2), somatostatinreceptorpositiva gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET) hos vuxna.

Kontaktuppgift företag: Advanced accelerated applications

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind