MABp1 (Xilonix) - Janusinfo

MABp1 (Xilonix)

Xilonix (MABp1) är avsett för behandling av avancerad kolorektalcancer.

Kontaktuppgift företag; Xbiotech 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind