Mepolizumab-Bosatria - Janusinfo

Mepolizumab (Bosatria)

Mepolizumab (Bosatria) som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma hos vuxna med tidigare exacerbationer och/eller beroende av systemiska glukokortikoider.

Kontaktuppgift företag: GSK

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind