Mepolizumab (Nucala)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande mepolizumab (Nucala), 2018-09-13.

Mepolizumab (Nucala) är indicerat som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter.

TLV har behandlat ansökan om subvention gällande Nucala. Efter att TLV beslutat att läkemedlet inte omfattas av högkostnadsskyddet, har NT-rådet utsett mepolizumab till ordnat införande på samverkansnivå 2, vilket innebär att en rekommendation avges.

Kontaktuppgift företag: GSK

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind