Merkapaminbitartrat-Procysbi - Janusinfo

Merkapaminbitartrat (Procysbi)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande merkapaminbitartrat (Procysbi), 2015-05-26.

 Merkapaminbitartrat (Procysbi) är godkänt för behandling av verifierad nefropatisk cystinos.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind