Naltrexon+bupropion (Mysimba) - Janusinfo

Naltrexon+bupropion (Mysimba)

Mysimba (naltrexon+bupropion) är indicerat vid behandling av fetma.

Kontaktuppgift företag: Orexigen

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind