Necitumumab (Portrazza) - Janusinfo

Necitumumab (Portrazza)

Necitumumab är indicerat vid icke småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

Kontaktuppgift företag: Eli Lilly

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind