Nintedanib-Ofev - Janusinfo

Nintedanib (Ofev)

Nintedanib (Ofev) är indicerat till vuxna för behandling av idiopatisk lungfibros.

Kontaktuppgift företag: Boehringer Ingelheim

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind