Nivolumab (Opdivo)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) vid urotelial cancer, 2018-02-20.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) vid icke-småcellig lungcancer i andra linjen,2018-02-20.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) vid skivepitelial huvud- och halscancer, 2017-06-27.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) i kombination med ipilimumab (Yervoy) för behandling av avancerat melanom, 2017-04-07.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) vid avancerat melanom, 2017-04-01.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) vid njurcellscancer 2017-04-01.

Kontaktuppgift företag: BMS

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind