Nya antikoagulantia

NLT-gruppens tidigare rekommendation till landstingen angående nya perorala antikoagulantia som alternativ till warfarin vid förebyggande behandling mot stroke vid förmaksflimmer var i behov av uppdatering. Numera finns flera nya antikoagulantia med denna indikation varför NLT-gruppens rekommendation nu ändras att gälla alla aktuella preparat. Flertalet patienter med förmaksflimmer bör erhålla någon form av effektiv förebyggande behandling mot stroke enligt gällande riktlinjer.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag. 

 


Kontakt: Sofie Alverlind