Obinutuzumab (Gazyvaro)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande obinutuzumab (Gazyvaro) vid follikulärt lymfom, 2018-05-18.

Gazyvaro i kombination med klorambucil är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad och med komorbiditeter där fulldos fludarabinbaserad behandling inte är lämplig.

Kontaktuppgift företag: Roche AB

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag. 

 


Kontakt: Sofie Alverlind