Ocrelizumab (Ocrevus) - Janusinfo

Ocrelizumab (Ocrevus)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen okrelizumab (Ocrevus) 2018-06-18.

Ocrelizumab (Ocrevus) är avsett för behandling av primär progressiv multipel skleros och relapserande-remitterande multipel skleros.

Ocrelizumab är föremål för nationellt ordnat införande med motiveringen att hälsoekonomisk värdering av en ny produkt vid denna indikation bedöms angelägen.

Kontaktuppgift företag: Roche

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind