Okrelizumab

Okrelizumab är avsett för behandling av primär progressiv multipel skleros och relapserande-remitterande multipel skleros.

Okrelizumab är föremål för nationellt ordnat införande på samverkansnivå 2 med motiveringen att hälsoekonomisk värdering av en ny produkt vid denna indikation bedöms angelägen.

Kontaktuppgift företag: AstraZeneca

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind