Olaparib (Lynparza)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande olaparib (Lynparza), 2015-03-27.

Införande/uppföljningsprotokoll för olaparib, 2015-03-27

Olaparib (Lynparza) är godkänt för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinakänslig, recidiverande BRCA-muterad (nedärvd och/eller somatisk) höggradig, serös äggstocks-, äggledar-, eller primär peritoneal cancer som svarar fullständigt eller delvis på platinabaserad kemoterapi.

Olaparib valdes i juni till pilotläkemedel för att testa den nationella processen för ordnat införande av nya läkemedel, på önskemål av landstingen.

En tidig bedömningsrapport distribuerades till landstingen 2014-05-07.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind