Olaratumab (Lartruvo)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande olaratumab (Lartruvo), 2017-09-29.

Lartruvo (olaratumab) är indicerat i kombination med doxorubicin för behandling av vuxna patienter med avancerat mjukdelssarkom där kurativ behandling inte är möjlig med operation eller strålbehandling och som inte tidigare har behandlats med doxorubicin

Kontaktuppgift företag: Lilly

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind