Osimertinib (Tagrisso)

Osimertinib (Tagrisso) vid EGFR-muterad, icke-småcellig lungcancer som utvecklat resistens mot EGFR-hämmare genom T790M mutation.

Kontaktuppgift företag: AstraZeneca

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind