Palbociklib (Ibrance)

Palbociklib (Ibrance) vid behandling av ER+/HER2- avancerad eller metastaserad bröstcancer

Kontaktuppgift företag: Pfizer

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind