Pertuzumab (Perjeta)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande pertuzumab (Perjeta) för adjuvant behandling av bröstcancer, 2018-06-18.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande pertuzumab (Perjeta) för neoadjuvant behandling av bröstcancer, 2016-03-03.

Pertuzumab ges som intravenös infusion och ska användas i kombination med trastuzumab (Herceptin) och docetaxel hos vuxna patienter med HER2-positiv metastaserad eller lokalt recidiverande icke resektabel bröstcancer som inte tidigare behandlats med anti-HER2-terapi eller kemoterapi för sin metastaserande sjukdom.

Pertuzumab är även indicerat för användning i kombination med trastuzumab och kemoterapi vid neoadjuvant behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, lokalt avancerad, inflammatorisk bröstcancer eller bröstcancer i tidigt stadium med hög risk för återfall.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind