Pitolisant (Wakix)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande pitolisant (Wakix), 2018-05-25.

Wakix är avsett för vuxna för behandling av narkolepsi, med eller utan kataplexi.

Kontaktuppgift företag : AOP Orphan

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind