Pitolisant (Wakix)

Wakix är avsett för vuxna för behandling av narkolepsi, med eller utan kataplexi.

Kontaktuppgift företag:

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind