Ramucirumab (Cyramza)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande Ramucirumab (Cyramza), 2017-06-19.

Ramucirumab (Cyramza) i kombination med paklitaxel är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad magsäckscancer eller adenokarcinom i gastroesofagala övergången med sjukdomsprogression efter tidigare platina- och fluropyrimidinbaserad kemoterapi. 

Kontaktuppgift företag: 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind