Ranibizumab (Lucentis) DME - Janusinfo

Ranibizumab (Lucentis) DME

Ranibizumab (Lucentis) injiceras i ögat för behandling av svullnad i gula fläcken orsakat av diabetes, så kallade diabetiska makulaödem (DME).

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind