Ranibizumab (Lucentis) RVO

Ranibizumab (Lucentis) injiceras i ögat för behandling av makulaödem orsakat av tilltäppningar i ögats vener i näthinnan (retinal venocklusion, RVO).

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind