Reslizumab (Cinqaero) - Janusinfo

Reslizumab (Cinqaero)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande reslizumab (Cinqaero), 2017-06-19.

Cinqaero är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling.

Kontaktuppgift företag: Teva

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind