Sapropterin (Kuvan)

Kuvan är indicerat för behandling av hyperfenylalaninemi hos vuxna och barn från 4 år och uppåt med fenylketonuri.Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind