Secukinumab (Cosentyx)

Secukinumab är indicerat för medelsvår till svår plackpsoriasis.

Kontaktuppgift företag: Novartis

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind