Selexipag (Uptravi)

Selexipag (Uptravi) vid pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Kontaktuppgift företag: Actelion

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 






Kontakt: Sofie Alverlind