Sofosbuvir/ledipasvir (Harvoni) - Janusinfo

Sofosbuvir/ledipasvir (Harvoni)

NT-råder har uppdaterat rekommendationen till landstingen gällande sofosbuvir/ledipasvir (Harvoni) 2017-12-15.

Uppföljningsrapport om införandet av nya läkemedel mot hepatit C har publicerats 2017-07-07.

Ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni) valdes i februari 2014 som ett i en grupp kommande nya läkemedel mot kronisk hepatit C till pilotläkemedel för att testa den nationella processen för ordnat införande av nya läkemedel, på önskemål av landstingen. Motiveringen var, att utvecklingen av nya läkemedel riktade mot kronisk hepatit C går mycket snabbt, med förväntat stor betydelse för möjligheten att bota sjukdomen. Detta förväntas få en stor inverkan på vården.

Ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll för nya läkemedel vid kronisk hepatit C har utvecklats. 

Kontaktuppgift företag: Gilead Sciences Sweden AB

Frågor och svar gällande NT-rådets rekommendation om läkemedel vid hepatit C uppdaterat 2017-04-04

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind